فاسدترین افرادامت اسلام

425
28 آذر 1394

از میان امت پیامبر دو گروه هستند که اگر فاسد شوند امت را به فساد میکشانند.آن دو گروه فقها و امرا هستند.حسین بن علی وقتی قیام کرد در نامه ای که به برادرش محمد حنفیه نوشت تاکید کرد برای اصلاح امت جد خود قیام کرده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x