یامین پور:در 9دی ماه 88 مردم به داد نظام رسیدند

وحید یامین پور مجری سابق برنامه دیروز امروز فردا است.وی سابقه ای طولانی در عرصه رسانه دارد و از السابقون این روزهای جبهه انقلاب فرهنگی در عرصه رسانه میباشد.پایگاه اینترنتی نصر تی وی به سراغ وی رفته تا با دیدگاه ها و نظرات وی پیرامون یوم الله نهم دی صحبتی داشته باشد.یامین پور معتقد است یوم الله نهم دی ماه چند ویژگی بارز داردو از جمله اینکه مردم خود تصمیم به شرکت در این روز گرفتند و تقلیدی از همین روز در سال های گذشته نبوده است.در واقع 9 دی ماه در همان سال متولد شد. همچنین وی معتقد است اگر مردم در نهم دی ماه به میدان نیامده بودند نظام بایستی چند سال وقت میگذاشت تانفاق منافقان را آشکار کند.