9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت/گفتاری از حمید رضا مقدم فر

گفتاری از حمید رضا مقدم فر معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیرامون روز نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق با ولایت

در این گفتگو مقدم فر کد هایی از اطلاعات ایران پیرامون ادعای طراحی فتنه 88 ارائه کرد که قابل توجه است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV