روز بیاد ماندنی

نهم دی ماه سه روز پس از حادثه هتاکی فتنه گران در عاشورای 88 بوقوع پیو ست. آنجا که فتنه گران حرمت ابا عبدالله الحسین را نیز نگه نداشتند و هرگونه تردید را از مردم زدودند تا موج خروشان خشم ملت خس و خاشاک فتنه گران را از بین ببرد.
یاد آوری یوم الله نهم دی ماه از منظری دیگر نیز قابل تقدیر و مهم است.این روزها که پدرخوانده اصلاحات و کارگزاران دولت یازدهم را سهم خود میدانند و خیال میکنند مردم چهار سال پیش را فراموش کرده اند.یاد آوری این روز نخواهد گذاشت رگه های خیانت از ذهن مردم فراموش شود.