تمثیل زیبای صفار هرندی در مورد بخشش فتنه گران

248
28 آذر 1394

صفار هرندی معتقد است انتخابات 88 از دو منظر بی نظیر بود.یک حد نصاب شرکت در انتخابات شکسته شد و بیش از 85 درصد واجدین شرایط در حدود 40میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و دوم اینکه بدعتی تازه از سوی معاندین و فتنه گران گذاشته شد و تهمتی بزرگ به نظام وارد شد.وی در ادامه با بیان تمثیلی زیبا نقش فتنه گران در اتفاقات سال 1388 را بیان کرد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x