علی مطهری شوالیه بی بی سی

علی مطهری یکی از چهره های شاخص مجلس باز هم جنجال آفرین شد.وی که بارها به دلیل سخنرانی های تند علیه نظام به زعم خود راه آزادی بیان را گشوده است ، این روزها و پس از آنکه با اتهام سنگینی که متوجه وزارت اطلاعات کرده بود و اتهامش تو زرد از آب در آمد اتهامات جدیدی را روانه آیت الله لاریجانی و قوه قضائیه کرده است..علی مطهری پای ثابت رسانه های ضد انقلاب نیز هست بطوریکه وی تقریبا روزی یک تیتر را در صفحه اول این رسانه ها را به تصاحب خود در آورده است.