ویدیو رسمی ناسا در خصوص نحوه جمع آوری داده ها از زمین + دوبله فارسی

Remote Sensing و یا سنجش از راه دور، دانش و فن جمع‌آوری اطلاعات از سطح زمین و ویژگی های آن، بدون ایجاد تماس فیزیکی است.

ناسا به کمک این روش داده های مختلف از تمام قاره ها را در بازه های زمانی طولانی تری جمع آوری می کند تا بتواند چگونگی تغییرات زمین را مشاهده و بررسی کند. برای این منظور این سازمان از سفینه فضایی تخصصی و ماهواره های پیشرفته بهره می گیرد.

شما می توانید در این ویدیو با نحوه جمع آوری اطلاعات از زمین توسط ناسا و تاثیرات این داده ها در زندگی انسان ها آشنا شوید.