ویدیو تست قرار دادن آیفون 6 اس در سه مایع شیرین، ترش و تلخ

با انجام تست های مختلف بر روی گوشی های هوشمند می توان اطلاعاتی به دست آورد که شاید پیش تر هرگز به آن ها اشاره نشده است.

در این ویدیو، سه گوشی آیفون 6 اس اپل به طور هم زمان درون سه مایع شیرین، ترش و تلخ قرار داده می شوند تا مقاومت آن ها نسبت به سه مایع مختلف تست شود. در پایان مشخص می شود که این گوشی به طور عجیبی سالم می ماند و هیچ تغییری در عملکرد آن پس از قرار گرفتن در مایعات مختلف رخ نمی دهد.