یزدان نیوز: عزاداری هیئت سینه زنی چهارمنار یزد ۹۳

عزاداری هیئت سینه زنی چهارمنار یزد در شاهزاده فاضل هشتم محرم ۹۳