مصاحبه snn با حامد زمانی

421
27 آذر 1394

در این مصاحبه کوتاه حامد زمانی از شروع فعالیت هنری-سیاسی اش از زمان ورود به دانشگاه و رشته علوم سیاسی میگوید.

فیلمحامد زمانیمصاحبهsnn

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x