کمبود آب و برق در جهان

سازمان ملل متحد هشدار داد افزایش جمعیت و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه موجب افزایش تقاضا برای منابع آب و انرژی شده است.سازمان ملل در این گزارش که به مناسبت روز جهانی آب منتشر کرده، افزود: ۷۷۰ میلیون نفر در دنیا به منابع مطمئن و سالم آب و بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر نیز به برق دسترسی ندارند.