بارش ناگهانی و کم سابقه برف در صحرای عربستان

441
27 آذر 1394

افت شدید دما و بارش ناگهانی و کم سابقه برف و متعاقب آن یخبندان در نقاطی از صحرای عربستان وضعیت دشوار و در عین حال جالبی را برای مردم چادرنشین و بدوی این مناطق رقم زده است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x