آبیاری گیاهان خانگی با سنسورهای Parrot

شرکت Parrot که در زمینه توسعه ابزارهای هوشمند برای باغبانی خانگی فعالیت می کند، محصولات جدید خود را در نایشگاه CES ۲۰۱۵ رونمایی کرده است. دو ابزار جذاب پاروت H۲O و Pot نام دارند.