استفاده از شوک الکتریکی توسط مارماهی ها برای شکار

پژوهشگران به کشف رازهای نحوه شکار مارماهی ها نزدیک می شوند. نتایج تحقیقی نه ماهه در مورد استفاده مارماهی ها از شوک الکتریکی با ولتاژ بالا برای مکان یابی و فلج کردن شکارشان منتشر شده است. کن کاتانیا، زیست شناس دانشگاه واندربیلت در نشویل تنسی که سرپرست این تحقیق بوده است می گوید مارماهی شاید جذاب ترین شکارچی روی زمین باشد.