درمان عفونت انگلی بزهای ایبریا با کمک پهپاد

129
27 آذر 1394

کشاورزنیوز- جنگل های رشته کوه «سیرا د لاس نیبس» در جنوب اسپانیا زیستگاه بز کوهی ایبریا است. اما جمعیت آنها که در گله های کوچک می چرند روبه کاهش است. دلیل آن شیوع بیماری گال و ناشی از یک عفونت انگلی است که به انسان و سایر حیوانات قابل سرایت است. کارشناسان با استفاده از پهپاد، به سوی آنها داروی بی حسی پرتاب می کنند. نمونه خون، برای تشخیص به آزمایشگاه طبی ارسال می شود.

فیلمپهپاددرمان عفونت انگلیکشاورزنیوزسیرا د لاس نیبس

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x