واقعیت های پشت پرده تجارت مواد مخدر در خاورمیانه -۱

171
27 آذر 1394

در حالی که حدود نیمی از مواد مخدر کشف شده در ایران، هدفشان کشورهای اروپایی است؛ اما تقریباً هیچ یک از کشورهای اروپا حاضر نیست جنگ ایران با قاچاقچیان را به رسمیت بشناسد. مرجع فیلم/مشرق نیوز

فیلمخاورمیانهمواد مخدرعراقایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x