واقعیت های پشت پرده تجارت مواد مخدر در خاورمیانه -۱

در حالی که حدود نیمی از مواد مخدر کشف شده در ایران، هدفشان کشورهای اروپایی است؛ اما تقریباً هیچ یک از کشورهای اروپا حاضر نیست جنگ ایران با قاچاقچیان را به رسمیت بشناسد. مرجع فیلم/مشرق نیوز