تحقیر مذاکره کنندگان ایرانی توسط جک استراو

در حالی از سوی برخی مسئولین و نمایندگان برای ورود جک استراو به ایران فرش قرمز پهن شده است که وی چند سال پیش در کسوت وزیرخارجه انگلیس مذاکره کنندگان هسته ای ایران را به بدترین نحو ممکن تحقیر کرد.استراو در یک فیلم مستند با نام ایران و غرب از این رفتار مشمئز کننده پرده برداری میکند.