آقای خامنه ای راتنهاگذاشتند

وحید جلیلی:

اجماع کرده اند که جمهوری اسلامی دیگر نباید جمهوری باشد فقط باید اسلامی باشد و اسلامیتش را هم پیشاپیش محیا کرده اند.امام میدید که بهترین تضمین برای اسلامیت نظام جمهوریت نظام است.ما در نظاممون مواجه بودیم بایک فضای رسانه ای و یک نوع فضاسازی مهندسی شده در افکار عمومی که در او تصویری ناقص و سانسور شده از ایران ارائه میکرد و صندوق های رای این تصویر را زدود.نوبت ما فرا رسید.

جریانی که علمش عقلانیت و خرد ورزی بود این جریان کارش به جایی رسید که در مجلس ختم آدم زنده شرکت کرد و اسم خودش را میگذارد روشنفکر و شعار می دهد مرگ بر دیکتاتور.