سخنرانی سید حسن نصر الله به زبان فارسی

"سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان بعد از آزادی جنوب لبنان، در دانشگاه تهران به زبان فارسی سخنرانی کرد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV