امام ولایی تر بود یا فلان آدم عامی ؟

154
27 آذر 1394

امام بزرگوار ما که منادی اتحاد بین مسلمین بود از همه اینها که مدعی هستند،ولایتش و اعتقادش و ارادتش و عشق به اهل بیت بیشتر بود.او ولایی تر بود یا فلان آدم عامی که خلاف میکند به اسم ولایت؟

فیلمخامنه ایرهبریایرانسید علی خامنه ای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x