کدام نماز قبول است ؟

سخنرانی بسیار زیبا از آیت الله مجتهدی تهرانی پیرامون تاثیر نماز بر مومن و شرایط قبولی نمازهای پنج گانه

کاری از فرهنگ نیوز

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV