مصاحبه منتشر نشده زنجانی پیرامون دومیلیارد دلار جنجالی

حضور پور مختار دربرنامه دیروز امروز فردا و بیان پرداخت دومیلیارد دلار بدهی زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت باعث شده است تا ناظران سیاسی رفتار انجام شده با زنجانی و تکذیب پرداخت وجه 2میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی را مشکوک ارزیابی کرده و به دنبال دلیل اصلی جنجال های اخیر پیرامون این میلیاردر جوان باشند.چه آنکه پیش از این پایگاه اینترنتی ایران هسته ای همزمان با جنجال نیروهایی غرب گرا درترکیه پیرامون فساد مالی در دولت اردوغان و همچنین پیگیری خط رسانه ای جریان حامی فتنه در ایران پیش بینی کرده بود این جریان از بیرون مرزها خط میگیرد و همزمان چند هدف راپیگیری میکند که مهمترین آنها سوزاندن مسیر دور زدن تحریم ها در کشور های همسایه از جمله ترکیه و ایجاد هزینه سنگین برای اشخاصی است که در زمان تحریم ها به هر نحو ممکن به اقتصاد محاصره شده ایران کمک کرده اند.کارشناسان مطلع این رفتار ها را در راستای تنگ کردن دایره محاصره تحریم های ایران جهت گرفتن حداکثر امتیاز از مذاکره کنندگان هسته ای در پای میز مذاکره ارزیابی میکنند.شایان ذکر است شروع دور جدید تحریم ها شدید علیه ایران پس ازفتنه 88 و با درخواست حامیان فتنه در خارج کشور صورت گرفته و تحریم ها را انتقام استکبار از مردم ایران می دانند.