تاثیر باورهای دینی در رفتار انسان

162
27 آذر 1394

حجه السلام انجوی نژاد در این کلیپ به انتقاد مقام معظم رهبری در مورد عمل به آگاهی های دینی می پردازند و میفرمایند باورهای دینی ما باید در عمل باید خود را نشان دهند

فیلمحجه السلام انجوی نژادسخنرانیمسجد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x