آیت الله علم الهدی:چشمتان روشن آقای رئیس جمهور

امام جمعه مشهد با اشاره به سخنان وزیر ارشاد که گفته قادر به برآورده کردن کامل انتظارات رهبر جمهوری اسلامی نیست می‌گوید "چشم رئیس جمهور و مجلسی‌ها روشن" که چنین وزیری را انتخاب و به او رای اعتماد دادند.