تجهیزات ناتو در دست تروریستها چه می کند؟

پس از آزاد سازی شهر یبرود توسط ارتش سوریه،ارتش و نیروهای مسلح مردم به نام (دفاع وطنی) تجهیزات نظامی و دیگر مواد شیمیایی که همکاری کشورهای عربی از جمله کویت و مصر و عربستان و تجهیزات نظامی ناتو را کشف و ضبط می کنند این عملیات در شهر غاره صورت گرفته است.