خاطره ای از عذر خواهی رهبر انقلاب از همسرشان

چایخانه علمدار نام محلیست که پیش از این مستند ننه قربون در آن به تصویر کشیده شده است.در این مکان به ابتکار چند نفر لباس های رزمندگان و بسیجیان شستشو شده و یا ترمیم شده و برای استفاده مجدد به جبهه بازگشته است.در این کلیپ همچنین خاطره ای از بازدید رهبر انقلاب از این مکان نقل میشود که میتواند در سبک زندگی و برخورد با همسر مفید واقع شود.