تشییع پیکر شهید حسین علی علوش

شهید حسین علی علوش یکی از شهدای حزب الله در دفاع از حرم حضرت زینب(سلام الله علیها) به فیض شهادت نائل گردید

تهییه شده در واحد بین اللمللmostazafin.tv