مستند بر مدار ابراهیم

بعد از اکران فیلم سینمایی «چ» در جشنواره فجر و بی مهری‌هایی که از سوی تیم داوری جشنواره نسبت به این فیلم احساس شد؛ همزمان سایت‌های سینمایی هم طیف با جریان حاکم بر جشنواره نیز حملات صریح الحن و پی در پی علیه ساخته حاتمی کیا داشتند که به نوبه خود قابل بررسی و تامل است و به همین منظور، تیم رسانه‌ای «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مستندی از وقایع پیش از جشنواره تا اکران و سخنان حاتمی کیا در مقاطع مختلف و همچنین مهمترین آن که در دانشگاه تهران را تهییه و تنطیم نموده است که در ادامه آن را می‌بینید.