رو کردن اسناد ضد حقوق بشر آمریکا توسط جلیلی

225
27 آذر 1394

دکتر جلیلی در سخنرانی 13 آبان دو سال پیش و از موضع انتقادی پرونده جقوق بشری آمریکا را که به گفته رهبری شامل 100 سند مهم است را گشوذ. وی در این سخنرانی دو سند از ارتباط امریکا با تروریست رو کرد که نشان میدهد امریکا خود تروریست ها را راهبری میکند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x