فرهنگ تدبیری ها (گزارش خبری روزنه 102)

مواضع حسن روحانی درمراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات واکنش هایی را میان نخبگان و اهل رسانه در همان جلسه را به همراه داشت ، به دور از همه حبّ و بغض ها واقعیت این است که نکاتی در این نشست از سوی روحانی مطرح شد که در شأن رئیس جمهور اسلامی ایران نبود و مراسم اختتامیه جشنواره را در حد یک میتینگ سیاسی فروکاهید.