خنده حلال/حکایت قرائتی از سخنرانانی چانه‌ گرم

حجت‌الاسلام قرائتی می‌گوید: یک کسی رفت سخنرانی کند، فردی پای منبرش تند تند سمت او فوت می‌کرد. گفتند چرا اینچنین می‌کنی؟ گفت چون اگر چانه‌اش گرم شود خیلی حرف می‌زند!