یکی بر سر شاخ بن می برید

به تازگی گروه بین المللی بحران در سکوت خبری وارد ایران شده و با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار کرده است. این گروه که شیمون پرز رییس رژیم صهیونیستی مشاور ارشد آن است، با حضور چند فرد سرشناس ایرانی و خارجی که سوابق ضد ایرانی شان بر همگان روشن است، در ایران حضور یافته اند.