جنگ شیعه و سنی کار ما بود

321
27 آذر 1394

اعترافات تروریست تکفیری در شبکه تونس بعد از اینکه از سوریه فرار کرد که اعتراف می کند انها مساجد را خراب می کردندو قرآن ها را می سوزاندند تا جنگی را در میان شیعه و سنی راه بندازند

فیلماعترافات تروریستشبکه تونسسوریهجنگ شیعه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x