تلاش برای احیاء انجمن صنفی منحل شده (روزنه 101)

219
27 آذر 1394

مقام معظم رهبری با تاکید بر اهمیت مسائل فرهنگی ایجاد رخنه های فرهنگی را غیر قابل جبران نامیدند، رخنه هایی که می توان از جمله آنها به تلاش عناصر وابسته به فتنه برای احیا کردن انجمن صنفی روزنامه نگاران اشاره کرد. این انجمن که در پوشش انجمن صنفی به فعالیت سیاسی می پرداخت پس مدتی به دستور مراجع قضایی و وزارت کار و امور اجتماعی منحل و اعضای آن به رسانه های معاند ایران پیوستند.

فیلمانجمنمقام معظم رهبریرهبریسید علی خامنه ایسخنرانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x