بخور بخور در شرکت های خودروسازی

علی علیلو در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی یکشنبه به ارائه توضیحاتی از نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پرداخت و به روند تشکیل این هیات و کارهای انجام شده تا حصول نتایج اشاره کرد.

علیلو گفت که تفحص در چهار محور ساختار مدیریت، مباحث مالی و حسابرسی، قردادها و مسائل حقوقی و بحث‌های راهبردی و برنامه‌های صنعت خودروسازی صورت گرفته است که مشمول برنامه‌های وزارتخانه، سازمان گسترش و گروه‌های خودروساز همچون ایران خودرو سایپا می‌شود تفحصی که به یک کار سخت و فشرده تبدیل شده است.