شاعر ضد انقلاب و بازگشت به عصر دایناسور ها

176
27 آذر 1394

داستان دعوت کارشناسان دولت یازدهم از شاعر سلطنت طلب به هشتمین جشنواره شعر فجر که مربوط به انقلاب اسلامی ست از آن دست کارهایی است که مرغ پخته هم از انجامش خنده میکند.بی شک تناقض آشکار این دو موضوع و همچنین تقابلی از این دست با انقلاب و شعر انقلاب نه تنها بازگشت به سال های اول انقلاب نیست که باید ارتجاعی از نوع بازگشت به ارزش های عصر دایناسور ها را در آن جستجو کرد.

فیلمدولت یازدهمعصر دایناسور هدولت یازدهمشاعرعصر دایناسور هشاعرشاعر ضد انقلابشاعر ضد انقلاب

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x