بیانات امام خامنه ای در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

در این جلسه امام خامنه ای به تشریح چیستی و چرایی اقتصاد مقاومتی ، مؤلفه های اقتصاد مقاومتی ، ضرورت تهیه و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی می پردازد.
این سخنرانی راهبردی ترین سند اقتصاد مقاومتی تا به امروز است