اقدام غیر دیپلماتیک در سایه غفلت مسئولین

کمتر از سه ماه پیش بود که هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در سفر به تهران مخفیانه با دو تن از عوامل فتنه 88 در سفارت یکی از کشورهای اروپایی دیدار میکنند و هرگز مشخص نشد چه کسی مسئول این عمل غیر دیپلماتیک بود.اکنون در حالی که تصور می شد دستگاه های مربوطه از ماجرای آن سفر و دیدارهای کذایی درس های لازم را گرفته باشند اما حاشیه های سفر اشتون به تهران نشان می دهد پروژه فشار به ایران در قالب به اصطلاح حقوق بشر دنبال می شود...