واکنش رئیس دستگاه قضا به دیدار اشتون با محکومین فتنه 88

رئیس دستگاه قضا در واکنش به دیدار اشتون با محکومین فتنه 88 گفت: مگرکشور بی در و پیکر است که هر کس هر کاری خواست انجام دهد.

آملی لاریجانی همچنین گفت:این رفتار دهن کجی به نظام اسلامی است.وی همچنین گفت:اگر برخلاف موازین کشور و مصالح کشور بخواهند این رفتار را ادامه دهند قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد و تبعات ان بعهده

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV