آموزش خرد کردن مرغ

گام ۱ اول دم مرغ را جدا کنین گام ۲ مرغ را با چاقو از وسط به دو نیم قسمت کنین گام ۳ از قسمت داخل هم برش بدین تا به راحتی از وسط نصف بشه گام ۴ بعد هر تکه رو دوباره به دو قسمت تقسیم کنین گام ۵ قسمت بال و سینه رو جدا کنین گام ۶ قمت ران رو هم به دو قسمت تقسیم کنین