خدشه به استقلال کشور

200
27 آذر 1394

کوچک زاده در تذکری به رئیس مجلس در خصوص سوگند در مورد پاسداشت حقوق ملت اظهار داشت: در قضیه دیدار اشتون با محکومان قضایی فتنه، استقلال کشور خدشه دار شده است.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV

فیلمکوچک زادهکوچک زادهسیاسیسیاسیMOSTAZAFIN TVMOSTAZAFIN TVحقوق ملتحقوق ملت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x