زندگی سگی سگی سگی

چندی پیش رهبر انقلاب در سفر به خراسان شمالی و در جمع مردم بجنورد از لزوم تدوین و فرهنگ سازی برای سبک زندگی ایرانی اسلامی سخنانی بیان داشتند.سبک زندگی ایرانی ایرانی نه تنها امروز از حمایت برخوردار نیست بلکه در پی هجوم سبک زندگی غربی به جامعه ایرانی در جنگی نابرابر قرار دارد.در سبک زندگی غربی جایگزین شدن حیوانات به جای تعامل و زندگی با انسان ها و حتی در برخی موارد ازدواج با حیوانات به امری مرسوم تبدیل شده و دیگر کسی از شنیدن خبری از این دست واکنش چندانی از خود نشان نمیدهد.اما زندگی با حیوانات از جمله سگ در ایران سابقه چندانی ندارد و نشان از وارداتی بودن این مسئله دارد. در ویدئوی پیش رو به چند و چون زندگی برخی بالانشین ها با سگ هایشان پرداخته شده است و هزینه زندگی یک سگ در آپارتمان براورد شده است.