مانور ضدایرانی اشتون در تهران

فارس:کاترین اشتون سه روز را در ایران گذراند؛ با اکثر مقامات رسمی ایران گفت‌وگو کرد و برخی جاها به مباحث حقوق بشری پرداخت و در کنار آن به اصفهان رفت و کمی خوشگذراند.

او در این میان با چند تن از چهره‌های فتنه‌گر و محکوم قضایی دیدار کرد و باز آنجا درباره حقوق بشر و حقوق زنان گفت؛ دیداری که اگرچه مورد انتقاد (و نه محکومیت) وزارت خارجه قرار گرفت اما به گفته «نرگس محمدی» دیداری رسمی بود.