نظر شهید آوینی در مورد گزینه نظامی اوباما

اوباما چندی پیش گفت :می‌دانم رهبران ایران، تهدید آمریکا مبنی بر روی میز بودن همه گزینه‌ها را "جدی" می‌گیرند وقتی آنها نگاه می‌کنند ما ۳۵ هزار پرسنل نظامی در منطقه داریم که همیشه در حال مانور نظامی تحت ریاست رئیس‌جمهوری (اوباما) هستند که در گذشته اقدام نظامی کرده، باید بیانیه‌های من را جدی بگیرند و همچنین اسرائیلیها، سعودیها و مردم آمریکا باید آن را جدی بگیرند.