سرانجام نامبارک

صدا و سیما به مناسبت روز 14 اسفند مستندی کاملا جهت دار و مناسب با حوادث امروز جامعه بروی آنتن آورد که توسط تیم مستضعفین بازنشر میشود. 14اسفند سال 1359 بنی صدر با سخنرانی در دانشگاه تهران ،تنش های موجود خود و نهاد های قانونی را به کف خیابان کشید.این میتینگ از سوی رسانه های ملی مذهبی ،مجاهدین خلق(منافقین)و جبهه ملی به صورت گسترده تحت پوشش قرار میگیرد.تشابه ماهوی آن روزها با امروز در این است که کشور از طرف ضدانقلاب داخلی و قدرت های خارجی در تحریم اقتصادی،تهدید نظامی وفشار بین المللی است.بنی صدر بجای برطرف کردن مشکلات به مسائل حاشیه ای می پردازد،وعده های اقتصادی خود را فراموش کرده و به بازی های سیاسی و فرعی اقدام می کند.بنی صدر توانست با کسب آرای نزدیک به 11میلیون ایرانی در راس قدرت اجرائی بنشیند.در زمان تنفیذ حضرت امام خمینی(ره)کلماتی را بر زبان جاری میکند که برای بسیاری مفهوم نیست و متوجه منظور امام نمی شوند.