حمله به عارف در دانشگاه شیراز

346
27 آذر 1394

خبری چند روز پیش در خروجی بعضی سایت های تندرو مبنی بر حمله به دکتر عارف در دانشگاه شیراز قرار گرفت.

این ویدئو که توسط یکی از دانشجویان حاضر در سالن گرفته شده است بطور کامل دروغ پراکنی این سایت ها را آشکار می کند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x