امام و انقلاب مستضعفین

سخنان بنیان گذار کبیر انقلاب در مورد مردم مستضعف که انقلاب خواست اصلی آنها بود.

در واقع امام مردم مستضعف را صاحب اصلی انقلاب می داند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفينMOSTAZAFIN.TV