عمیات صوفا،بزرگترین نفوذ به سرزمین های اشغالی

فیلمی از عملیات موفق آمیز مقاومت در اشکول و در قلب پایگاه نظامی اسرائیل باعث رعب و وحشت صهیونیست ها شد.این فیلم که توسط پرنده ها هدایت پدیر از راه دور دریافت شده به عنوان بزرگترین نفوذ به رژیم صهیونیستی از ابتدای تاسیس این رژیم لقب گرفته است. بی شک وعده مقاومت فلسطین در غافلگیری صهیونیست ها در صورت جنگ زمینی به غزه وارد ابعاد تازه تری خواهد شد.