سخنرانی حاج سعید قاسمی در قتلگاه فکه عاشورای 1392

اختصاصی مستضعفین تی وی/سخنرانی حاج سعیدقاسمی پیرامون عاشورای حسینی؛مقتل فکه؛تحریم های اقتصادی؛امان نامه ی شمر و آمریکا؛شهدای گمنام؛پیام قطعنامه و...

این مجموعه شامل 6 فیلم است که در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

تصویر برداری و تدوین در مستضعفینMOSTAZAFIN.TV