کتک خوردن یک روحانی در جشن 24 خرداد

مهرماه 92 بود که محمد خاتمی در اظهاراتی در دیدار با جمعی از ایثارگران و جانبازان، با اشاره به تجمع اعتراض آمیز عده‌ای در فرودگاه مهرآباد و پرتاب کفش به سوی خودروی حسن روحانی هنگام بازگشت از نیویورک، گفت اگر با جریان‌های تخریبی برخورد نشود منجر به ترور می‌شود!!!

در آن ماجرا که درواقع کفشی به سمت ماشین روحانی پرتاب نشده و شانتاژ خبری و رسانه ای برای تحت الشعاع قراردادن موضوع گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما براه انداخته شده بود، خاتمی با آن حالت تند و غیرمنتظره فرجام پرتاب (خیالی) یک کفش را "ترور" عنوان کرد!